PROMPTEN = Babbelen met AI

Generative AI is een taalmodel. Het is een vorm van kunstmatige intelligentie die uitblinkt in het teruggeven van een antwoord ‘in een menselijke taal’. Omdat het taal, taalvormen en taalnuances heeft geleerd kun je je communicatie met Generatieve AI ook gewoon in een menselijke vorm voeren. In veel gevallen is dat tekst (al dan niet ingesproken). Die ingevoerde tekst heet ‘een prompt’. Het invoeren van een tekst heeft ‘prompten’.

Hoe beter je prompt, hoe meer het antwoord zal voldoen. Dus, hop, allemaal op ‘prompt-les’!

Categoriën

Creeëren

Bijvoorbeeld: je vraagt in Word om een intro paragraaf te maken voor een beleidsstuk. Je kunt hierbij aangeven of de tekst er al staat of verwijzen naar een bestand.

Bewerken

Bijvoorbeeld: In PowerPoint vraag je een dia te maken waarin de voordelen staan van taakmanagement

Vragen

Bijvoorbeeld: Vraag in Copilot 365 naar wat een bepaalde collega voorbije week heeft gezegd over een bepaald project

 • Wie houdt zich bezig met financiën?
 • Wat zijn de agendapunten in het projectoverleg van aankomende maandag?
 • Wie heeft kritische vragen gesteld in het overleg van (datum)?
 • Welke e-mail is er voorbije week geweest waarin iets aan mij werd gevraagd?

Samenvatten

Bijvoorbeeld: In Teams vraag je naar de actiepunten van het Projectoverleg CDE deze week.

Begrijpen

Bijvoorbeeld: In Excel kun je vragen om een bepaalde tabel te visualiseren met een staafgrafiek.

De kunst van het prompten

Het is net als het opstellen van een les, een pakket van eisen voor het aankopen van een product of het opstellen van een projectplan: de doelen moeten SMART geformuleerd worden. Bjj AI komt daar nog wat bij: de menselijke stijl, de menselijke taal.

De prompt schrijven

 • Gebruik geen jargon maar natuurlijke taal. Het taalmodel is op zijn best als er gevoelswoorden of beschrijvende tekst wordt gebruikt.
  • Zorg ervoor dat ik kan lachen
  • Creëer een dia met een melancholische sfeer die oproept tot actie
  • Omschrijf de taken met aandacht voor werkplezier en teambuilding
 • Geef aan in welke toon het antwoord moet gegeven worden
  • Gebruik eenvoudige en krachtige taal
  • Gebruik hoffelijke woorden
  • Zorg dat de tekst formeel en pragmatisch van aard is
 • Als je uit specifieke bronnen wil putten, vermeld die dan ook in je prompt
  • Gebruik daarvoor de informatie uit deze site.
  • Gebruik de Bijbel als enige bron
  • Volg de regels van het Groene Boekje
 • Omschrijf helder je verwachting
  • Ik wil dit graag in een opsomming.
  • Ik verwacht dit op 1 A4 pagina
  • Ik wil 4 voordelen en 4 nadelen
  • Gebruik hiervoor onze huisstijlkleuren
  • de doelgroep zijn de beleidsmedewerkers omgevingswet
 • Geef zelf voorbeelden (=few-shot prompting). Daarmee verhoog je de kans dat het resultaat aan je verwachtingen zal voldoen.
  • Als voorbeeld heb ik deze site…
  • Maak een oneliner waarin de elektrische fiets wordt gepromoot. Een voorbeeld dat ik zelf leuk vind is “elektrisch geeft meer spanning”
 • Beschrijf het eindproduct
  • Maak een slidedeck
  • Maak een beleidsmemo conform het sjabloon dat daarvoor wordt gebruikt in onze organisatie
  • Stel een mailcampagne op
 • Geef Copilot een rol of expertstatus om hem in een bepaalde modus te zetten
  • Kun je mij als crypto-expert uitleggen waarom fiat-geld niet relevant meer is in de toekomst?
  • Beschrijf als onderwijzer in groep 3 hoe een vogel vliegt
  • Stel als 60-jarige vrouwelijke inwoner van Gouda een wandeltocht op door het oude centrum
  • Kun je als filmrecensent een diepgaande analyse maken van het thema ‘hebzucht’?
 • Een prompt hoef niet kort te zijn, integendeel.
  • Dit beleidsstuk moet akkoord krijgen bij het bestuur. Voeg daarom krachtige argumenten toe aan de paragrafen die conform het beleid van de organisatie zijn. Geef voorbeelden hoe dit beleid vorm kan krijgen zonder extra investeringen.
 • Als je gebruik maakt van aangeleverde tekst als bronmateriaal, houd dan rekening met
  • platte tekst is makkelijker voor de AI dan een pdf
  • als je een groot document wilt samenvatten doe dit dan in meerdere stukken.
 • Sluit de prompt af met feedbackvragen
  • Begrijp je de opdracht?
  • Heb je nog vragen?
  • Kun je mijn vraag verbeteren?

Het resultaat verfijnen

Check zelf het resultaat van je prompt en gebruik Copilot vervolgens om te verbeteren

 • Heb je nog meer ideeën?
 • Maak het antwoord korter maar geef meer voorbeelden
 • Schrijf alinea 3 in stijl dit aanzet tot besluitvorming
 • Herschrijf de slottekst in de vorm van een oproep aan de afdeling inkoop die aanzet tot creatief omgaan met budgetten. Geef daarbij ook een voorbeeld.
 • Praat met Copilot. Bijvoorbeeld: Vind je dat de tekst aansluit bij de doelgroep landbouwers? Heb je aanbevelingen om deze beter op hen af te stemmen?

Finaliseren

Nu je een hoog intelligent maatje hebt mag je niet meer tevreden zijn met middelmatige content. Vraag in je laatste prompt om alles te checken op lastig lopende zinnen, grammaticale- en spellingsfouten en wollig taalgebruik. Ga, indien nodig, factchecken door te vragen naar feiten die wellicht te weinig argumenten hebben of geen wettelijke grond dragen. Vraag in hoeverre Copilot onbetrouwbare informatie meent te vinden in het resultaat.

Meer info

Prompt Engineering Guide | Prompt Engineering Guide (promptingguide.ai)

Learn Prompting: Your Guide to Communicating with AI

Microsoft 365 Copilot: De kunst van het prompten (cegeka.com)

Contenture Full service communicatiebureau | We create thought leaders