Er is in 2023 een audit geweest op de digitale toegankelijkheid van deze website. Je vindt het rapport hier.

Uit de audit, uitgevoerd door ProperAccess conform de WCAG-EM methode, bleek dat de website aan WCAG 2.1 A voldeed. Ik wil echter niveau 2.1 AA en heb de issues opgelost om hieraan te voldoen. Ik heb hier nog geen bewijs van en laat spoedig een hertest doen.

Mocht je problemen ondervinden in de toegankelijkheid van mijn website, of je hebt verbeterpunten, neem dan contact met mij op