Wijzing...

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die de Roel Peeters Coaching & Training aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op www.roelpeeters.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Roel Peeters Coaching & Training (ook niet via een eigen netwerk). Roel Peeters Coaching & Training kan er niet voor instaan dat de informatie op www.roelpeeters.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Roel Peeters Coaching & Training sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.roelpeeters.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.roelpeeters.nl te kunnen raadplegen.

SharePoint Online

SharePoint is hét Microsoft platform bij uitstek om mensen digitaal bij elkaar te brengen en efficiënt online te laten samenwerken. Het is onderdeel van Office 365 en in die combinatie bevat het alles wat je nodig hebt voor een online werkplek.

Ik kan je helpen met SharePoint

Contact

Ik sta open voor uitdagingen, groot of klein!

06 - 271 614 05

E-mail: info@roelpeeters.nl (je kunt ook het contactformulier gebruiken)