Inleiding

Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over hoe wij op roelpeeters.nl omgaan met persoonsgegevens. Wij respecteren uw privacy en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld.

Verzameling van gegevens

Wanneer u ons contactformulier invult, een e-mail stuurt, of op een andere manier contact met ons opneemt, kunnen we de volgende gegevens verzamelen:

  • Naam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Eventuele andere informatie die u ons verstrekt

Doeleinden van gegevensverwerking

De informatie die u verstrekt, wordt gebruikt om:

  • Uw vragen te beantwoorden of opmerkingen te behandelen.
  • Onze dienstverlening te verbeteren.
  • Delen van gegevens met derden
  • Wij zullen uw gegevens niet delen met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Onze website kan gebruik maken van cookies om de functionaliteit en gebruikservaring te verbeteren. U kunt deze cookies uitschakelen via de instellingen van uw browser.

Beveiliging

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

Contact

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via onze contactpagina.

Wijzigingen

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om deze verklaring regelmatig te raadplegen.