Roel heeft Het Drentse Landschap geholpen met

Wil jij ook efficienter werken?

Ik help je graag verder

In 2020 begeleide ik samen met BRISK ICT uit Groningen de migratie naar Microsoft Teams. Ik vind het prettig om met een IT-partij samen te werken. Daardoor hoef ik mij niet druk te maken om de techniek en kan ik de dingen doen waarin ik goed ben: advies aan Management, IT en teamleiders en na migratie van de bestanden alle medewerkers trainen.

Medewerkers van een organisatie als het Drentse Landschap lopen niet zo hoog op met IT-speelgoed. Mijn pedagogische en didaktische achtergrond komen goed van pas om ook die mensen mee te krijgen en de ‘Why’ zichtbaar te maken.

Referenties van Het Drentse Landschap

Stichting Het Drentse Landschap heeft Roel Peeters ingeschakeld toen zij in de loop van 2019 overschakelden op Microsoft 365. De bedoeling was om niet alleen Teams te gebruiken voor digitaal overleg (wat tijdens de coronacrisis wél heel handig bleek), maar ook om bestanden op te slaan en meer digitaal te gaan samenwerken.

Roel heeft ons geholpen hiervoor een plan van aanpak te maken. Daarnaast heeft hij het Management Team en de keyusers actief begeleid om de transitie in gang te zetten. Roel heeft geen mooie praatjes, maar is hands-on en pragmatisch. Hij weet waar hij voor staat.

⸺ Ellen de Jong
Directiesecretaresse