De eerste stappen in AI

Mijn werk speelt zich af in Microsoft365. AI noemt in dit werkveld Copilot. Maar om dit te kunnen kaderen probeer ik een eenvoudig overzicht te geven van de weg naar het ontstaan van Copilot. In begrijpelijke taal, want dat is precies mijn expertise.

Historie

1956: Artificial Intelligence (AI)

Kunstmatige intelligentie (KI) of Artificial Intelligence (AI) is de wetenschap die machines bouwt die de menselijke intelligentie nabootsen. Het is de overkoepelende term voor allerlei methodes die machines en/of software in staat stellen om zelfstandig problemen op te lossen. Hierbij bootsen ze het denkvermogen van de mens na.

1997: Machine Learning (ML)

Machine Learning (ML) is de AI die door middel van algoritmen patronen probeert te herkennen in data. Op basis daarvan probeert het voorspellingen te doen. Voorbeelden daarvan zijn beeld- en spraakherkenningsoftware. Hoe meer data en hoe beter de data, hoe accurater de het resultaat van de voorspelling of het besluit.

2017: Deep Learning

Deep Learning is het stukje Machine Learning dat gebruik maakt van kunstmatige neurale netwerken waarbij het in staat is op basis van grote hoeveelheden data nieuwe dingen te leren.

2021: Generative AI (GAI)

AI die in staat is op basis van tekstuele input (een ‘prompt’) of een visuele of auditieve input compleet nieuwe dingen te creëren. Opvallend is dat zowel de input als de output op een heel menselijke wijze kan worden geleverd. Voor het eerst kunnen wij met een machine interactie hebben op een manier die wij herkennen als ‘menselijk’. Door deze menselijke vorm van interactie noemen we de technologie waarmee gewerkt wordt een ’taalmodel’ (LLM = Large Language Model). Er is echter altijd input nodig, het systeem genereert niet vanzelf content. Soms ‘verzint’ het er zelfs dingen bij. Dat heet ‘hallucineren’.

Voorbeelden van AI-software

 • OpenAI: Het AI-lab dat opgericht werd door Elon Musk en is overgenomen door Microsoft. De producten hebben een gratis variant en een betaalde.
  • ChatGTP: de chatbot die antwoorden geeft op allerlei vragen. Het is de basis van Copilot.
  • Dall-E: maakt afbeeldingen van tekst
  • Sora: maakt video van tekst
 • Microsoft
  • Copilot: Copilot gebruikt hetzelfde taalmodel als ChatGTP. Het is gratis beschikbaar in de WIndows 11 omgeving en Edge en heeft betaalde varianten in de verschillende Microsoft365-licenties.
 • Google
  • Gemini: de chatbot van Google (eerder genoemd Bard) die het taalmodel LaMDA gebruikt en antwoorden geeft op allerlei vragen Het is de tegenhanger van ChatGTP
 • MIdjourney: toonaangevend, onafhankelijk onderzoekcentrum uit San Fransico dat afbeeldingen genereert uit tekst
 • Stability AI: tekst omzetten naar afbeeldingen en video
 • Adobe Firefly: maakt afbeeldingen van tekst

AI maakt mij blij

Ik hoef niet naar een lege bladzijde, PowerPoint-dia of video-spoor te staren, wachtend op de eerste ideeën. Met wat flarden tekst, wat afbeeldingen en wat ruwe video-opnamen maakt AI meteen een opzetje. Het is makkelijker en minder tijdrovend om een concept aan te passen dan helemaal nieuw beginnen.

Ik kan teksten en afbeeldingen maken die ik zelf niet had kunnen verzinnen. Kijk maar naar het AI-logo in de header van dit artikel.

Ik kan mijn eigen tekst en creatieve uitingen laten excelleren door met AI een variatie te maken. Zo kan ik mijzelf bijleren, de volgende keer een hoger beginniveau pakken.

Als ik mijn werk kan versnellen, inclusief een beter resultaat, dan heb ik meer tijd over om met mensen te sparren over nieuwe dingen en mij te verbinden door middel van een goed gesprek.

Leren omgaan met AI geeft mij het gevoel dat ik veel van mijn vakgenoten voor blijf waardoor ik voor mijzelf rust creëer voor de nabije toekomst.

AI werpt vragen op bij mij

Hoe haakt iedereen aan? Welke meerwaarde heeft de ene medewerker zonder AI-gebruik nog als de collega hetzelfde doet mét AI?

Hebben wij wel voldoende geleerd om AI-informatie te checken op de juistheid van inhoud en ethische principes?

Kunnen wij de verleiding aan om snel, niet gecontroleerde, middelmatige informatie over de schutting te gooien?

Zie ik straks nog of de persoon in een krantenartikel, een tv-spot, een tijdschrift of een reclamebord écht is? Hebben modellen nog een toekomst?

Kijk ik straks nog naar een documentaire met echte dieren? Of heeft AI een paar leeuwen tussen de zebra`s gehallucineerd?

Moeten we terug met elkaar afspreken omdat alles wat op of uit een digitaal scherm komt fake kan zijn? Inclusief de tekst én foto`s in mijn whatsapp, de posts in mijn socials en de belletjes met mijn coach?

Moeten we onze kinderen niet dringend opleiden tot alles wat AI niet kan vervangen? Moeten we de focus niet meer gaan leggen op sociale vaardigheden, leiderschap, zelfstandigheid en communicatiestijlen?